Fast finance logo roheline

Raamatupidamine

Raamatupidamise teenus

Raamatupidamise teenust teostame perioodiliselt (kalendrikuu). Algdokumentatsiooni ja informatsiooni vahendamine toimub vastavalt kokkuleppele. Korrektselt koostatud aruandluse ja raamatupidamisregistrid esitame seadusandluses ettenähtud korras Maksuametile ja sulle endale. Statistilise aruandluse esitame sulle ja Statistikaametile vastavalt kehtivale korrale ja määratud tähtaegadele.

Meie raamatupidamisteenused:

 • Finantsraamatupidamine
 • Eriraamatupidamine (palgaarvestus, raamatupidamine kliendi süsteemis jm)
 • Aastaaruannete koostamine
 • Raamatupidamiskannete kontroll kliendi süsteemis ja tugi aruandluse koostamisel
 • Kogu ettevõtte raamatupidamise korraldus
 • Finantsandmete analüüsimine
 • Raamatupidamisarvestuse sisseseadmine ja algbilansi koostamine
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • Raamatupidamissüsteemi ümberkorraldamine

Põhiteenuse hind sisaldab jooksvat raamatupidamis- ja käibemaksuarvestust, millele lisanduvad kliendi poolt soovitud lisateenused. Raamatupidamise põhiteenuse hind kujuneb kannete arvu alusel. Töömahu (kannete arvu) kasvades või kahanedes vaatame üle teenuse hinna vastavalt kokkulepitud perioodide järel.

Korduma Kippuvad Küsimused

 • maandatud on seadusandluse muutumisest tingitud riskid
 • töö ei jää tegemata, kui keegi jääb haigeks või läheb puhkusele
 • kõik kantseleikulud on kokkulepitud hinna sees
 • ei pea palkama raamatupidajat või finantsjuhti koos töötasu ja maksude tasumise, koolituse organiseerimise kohustusega ning kulutustega töökoha sisseseadmisele, riist- ja tarkvarale
 • kontrollime saadud dokumentide vastavust kehtestatud nõuetele ja kirjendame tehingud vastavates registrites
 • säilitame dokumente süstematiseeritult kuni lepingu lõppemiseni
 • teostame raamatupidamist vastavalt tellija raamatupidamise siseeeskirjadele koostame raamatupidamisaruandeid vastavalt kehtivale seadusandlusele teostame käibe-, tulu- ja sotsiaalmaksuarvestust
 • koostame statistilisi aruandeid esitame kliendi poolt allkirjastatud deklaratsioonid ja aruanded asjaomastele asutustele seadusandluses ettenähtud tähtaegadeks
 • anname nõu, kuidas korraldada majandustegevust ja seda dokumenteerida nii, et maksukoormus ja risk oleksid väiksemad
 • raamatupidamisarvestuse seisukorra analüüs ja auditieelne korrastamine
 • raamatupidamise restaureerimine majandusaasta aruannete, alg- ja lõppbilansi koostamine
 • konfliktolukordade ekspertiis
 • toimingud äriühingute ühinemisel, jagunemisel ja lõpetamisel
 • konsolideeritud majandusaasta aruande koostamine

Vajad abi raamatupidamisega? Võta meiega julgelt ühendust.