Fast finance logo roheline

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika ja küpsiste teave

Fast Finance OÜ väärtustab oma klientide ja külastajate privaatsust ning kohustub tagama nende isikuandmete kaitse vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja Euroopa Liidu õigusnormidele. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete töötlemist Fast Finance OÜ veebilehe fastfinance.ee (edaspidi „Veebileht“) külastamisel ja kontaktivormi kaudu esitatud andmete töötlemisel.

Isikuandmete töötlemine

Fast Finance OÜ töötleb Veebilehe külastajate isikuandmeid ainult seaduses lubatud eesmärkidel, nagu näiteks:

  • Külastaja päringutele vastamine ja nendele reageerimine;
  • Teenuse pakkumine, sh lepingu sõlmimine ja täitmine;
  • Turundus- ja reklaamtegevused, mis põhinevad külastaja nõusolekul;
  • Seadusandlusest tulenevate kohustuste täitmine.

Fast Finance OÜ ei töötle külastajate isikuandmeid muul eesmärgil, kui see on vastuolus kehtivate õigusaktidega või nõuab külastaja eelnevat nõusolekut.

Kontaktivorm

Kui külastaja kasutab Veebilehel olevat kontaktivormi, siis nõutakse temalt järgmisi isikuandmeid:

  • Nimi;
  • E-posti aadress;
  • Telefoninumber;
  • Ettevõtte nimi.

Need isikuandmed on vajalikud, et võtta külastajaga ühendust vastuseks tema päringule või küsimusele. Fast Finance OÜ ei avalda nimetatud isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a seadusest tulenevalt või juhul, kui külastaja on andnud selleks nõusoleku.

Küpsised

Fast Finance OÜ Veebileht kasutab küpsiseid (cookies), mis võimaldavad meil jälgida ja analüüsida Veebilehe külastajate tegevusi ning parandada nende kasutajakogemust. Küpsised ei võimalda meil külastaja isiku tuvastamist.

Fast Finance OÜ kasutab järgmisi küpsiseid:

  • Google Analytics. See küpsis võimaldab meil jälgida Veebilehe külastajate tegevusi ja koostada statistilisi andmeid Veebilehe kasutatavuse kohta.
  • Google Search Console. See küpsis võimaldab meil jälgida Veebilehe otsingutulemusi ja parandada Veebilehe nähtavust otsingumootorites.

Küpsiste kasutamisest saate loobuda, muutes oma veebilehitseja seadeid

Server

Fast Finance OÜ Veebileht on majutatud zone.ee serveris. Zone.ee töötleb külastajate andmeid vastavalt nende enda privaatsuspoliitikale, mis on kättesaadav nende veebilehel.

Andmete säilitamine

Fast Finance OÜ säilitab külastajate isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik eesmärkide saavutamiseks, milleks andmed koguti, või kui seadusandlus seda nõuab. Pärast andmete säilitusaja lõppu kustutatakse või anonüümiseeritakse isikuandmed.

Andmete turvalisus

Fast Finance OÜ võtab asjakohaseid meetmeid, et kaitsta külastajate isikuandmeid ebaseadusliku juurdepääsu, hävitamise, muutmise või avaldamise eest. Andmeid säilitatakse turvalises andmebaasis ja juurdepääs neile on piiratud.

Õigused

Külastajatel on õigus nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele ja nende parandamist, kustutamist või piiramist. Külastajatel on ka õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, kui nad leiavad, et nende isikuandmeid on ebaseaduslikult töödeldud.

Muudatused privaatsuspoliitikas

Fast Finance OÜ jätab endale õiguse käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal muuta, avaldades uuendatud versiooni Veebilehel. Jätkates Veebilehe kasutamist pärast privaatsuspoliitika muudatuste avaldamist, nõustub külastaja muudetud tingimustega.

Kontakt

Kui teil on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta, võtke palun ühendust Fast Finance OÜ-ga e-posti aadressil merily@fastfinance.ee.

Vajad abi raamatupidamisega? Võta meiega julgelt ühendust.